Rola rachunkowości w przedsiębiorstwie

Rachunkowość jest dziedziną, mającą ogromne znaczenie dla każdej firmy, niezależnie od branży, w której dana firma działa. Błędnie jest ona utożsamiana jedynie z księgowością, gdyż poza księgowością, składają się na nią jeszcze rachunek kosztów i wyników, sprawozdawczość finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych.

Rachunkowość pełni w przedsiębiorstwie różne funkcje, z których najważniejszą wydaje się być funkcja informacyjna. To właśnie dzięki rachunkowości jesteśmy w stanie określić wynik finansowy firmy, czyli dowiedzieć się, czy działalność przynosi zyski, czy straty. Z tego powodu prawidłowe prowadzenie rachunkowości nabiera szczególnego znaczenia. Jeśli firma nie posiada odpowiednich zasobów ludzkich do jej realizacji, powinna powierzyć to zadanie jakiemuś biuru rachunkowemu.

Wszystkie biura rachunkowe działają na podobnych zasadach i oferują mniej więcej taki sam zakres usług, z których podstawową jest właśnie prowadzenie rachunkowości firm. Taką usługę będzie mieć w swojej ofercie zarówno działające w Dąbrowie Górniczej biuro rachunkowe znanej sieci, jak i niewielkie samodzielne biuro gdzieś na Podlasiu. Powierzenie obsługi księgowo-rachunkowej takiej wyspecjalizowanej jednostce pozwoli przedsiębiorstwu określić rzeczywiste wyniki działalności i na tej podstawie zaprogramować swój dalszy rozwój.

Dąbrowa Górnicza